Aanmelden Intake voor vraagouder - Gastouderbureau RoodkapjeMeerhoven

Laatste bewerking op 5 dec 2019
Ga naar de inhoud

U KUNT ZICH AANMELDEN BIJ GASTOUDERBUREAU ROODKAPJEMEERHOVEN
DOOR ONDERSTAANDE INTAKE-FORMULIER IN TE VULLEN


Intake-formulier
Persoonlijke gegevens Vraagouder
Met een * zijn verplichte velden
ManVrouw
Gegevens van Partner (toeslagpartner)
ManVrouw
Gegevens over uw kind(eren)
Kind 1, van 0 t/m 12jaar
JongenMeisje
Kind 2, van 0 t/m 12
JongenMeisje
Kind 3, van 0 t/m 12jaar
JongenMeisje
Gewenste Opvang (zoals de ingangsdatum van de opvang)
DagBSOBeiden
JaNee
Van elk kind apart de opvanguren aangeven:
Op welke dagen en tijden heeft u opvang nodig? (**bij flexibele opvang alle dagen waar opvang nodig is even alle betreffende dagen vermelden plus aantal dagen per week. Graag een indicatie invullen.
Kind 1
Kind 2
Kind 3
Waar is het opvangadres?
Bij de gastouderBij mij thuisBij derden
( De gastoudermag maximaal 3 dagen bij u in huis opvang bieden. Bij meer dan 3 dagen wordt de relatie gezien als loondienst en wordt u de werkgever! De gastouder mag dit wel aanvullen met opvang in haar eigen huis. Zij mag in haar huis maximaal 4(of 6 bij innovatieve opvang) kinderen tegelijkertijd opvangen waarvan 2 niet lopend)
Indien opvang in uw eigen woning: is uw huis kind- veilig? (Wij komen de Risico inventarisatie bij u thuis doen.
JaNeeWeet niet
De Gastouder
JaNeeNVT
JaNeeNVT
JaNeeNVT
Protocol afspraken en noodnummers:
Tijdens de opvang wil de gastouder u wel kunnen bereiken en indien u niet bereikbaar bent iemand kunnen bellen die uw kindje eventueel kan ophalen omdat het bijvoorbeeld ziek is geworden.
In geval van nood of letsel; spreek hier af welke acties door de gastouder moet worden genomen:
MoederVader
Communicatie
Op welk moment wilt u overleg met de gastouder?
Bij halen of brengenTelefonisch ná de opvangNVT
JaNeeNVT
Informatie over uw kind(eren)
Kunt u iets vertellen over uw kind(eren), bijv.het karakter van uw kind(eren) beschrijven?. Denk aan: rustig, druk, nieuwsgierig, verlegen, bijdehand:
JaNeeNVT
JaNeeNVT
JaNeeNVT
JaNeeNVT
JaNeeNVT
JaNeeNVT
JaNeeNVT
Overige specifieke informatie over uw kind(eren).
Social media
Tijdens de opvang kunnen er door de gastouder foto’s en/of video’s worden gemaakt van uw kind(eren) mag zij deze openbaar maken. Hoe denkt u hierover?
JaNeeNVT
JaNeeNVT
Vervoer kinderen
De gastouder moet naar buiten kunnen gaan met de kinderen bijv. bezoek winkel, uitje naar de speeltuin. Hoe mag de gastouder uw kinderen vervoeren? Denk aan: auto, fiets, lopend, met de bolderkar
JaNeeNVT
JaNeeNVT
JaNeeNVT
JaNeeNVT
JaNeeNVT
Slapen
Bij gastouderbureau Roodkapje maken wij aparte afspraken met betrekking tot buik/zij slapen en inbakeren ter voorkoming van wiegendood totdat een kind zich zelfstandig kan draaien in bed. U zal toestemming moeten geven indien uw kind moet worden ingebakerd of de de buik gelegd moet worden tijdens de opvang.
JaNeeNVT
Opvang en voeding
Heeft u bepaalde ideeën ten aanzien van omgang en opvoeding? Het kind zal door de gastouder ook worden opgevoed. Opvoeden is het kind begeleiden in zijn /haar ontwikkeling en in zijn mogelijkheden. Wat vindt u belangrijk in de opvoeding? (denk aan; normen en waarden. regels. grenzen stellen, straffen, consequent zijn, vrijheid geven, wat mag wel/niet, eetgewoonten, snoepen, televisie kijken)
JaNee
Bent u ook elders ingeschreven t.b.v. kinderopvang, hoeveel uur en met welk tarief? Bijv. KDV, BSO of ander gastouderbureau.
U komt door de opvang van uw kind in de privé situatie van de gastouder? De gastouder zal ook dicht bij uw privé omstandigheden staan. Daarnaast hebt u een zakelijke relatie met de gastouder. Hoe denkt u goed contact te onderhouden met de vraagouder?
Oudercommissie
Wij hebben een oudercommissie waar u als vraagouder zitting in kunt nemen en advies kunt uitbrengen aan het gastouderbureau betreffende beleid o.a.; Pedagogisch beleidsplan, Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid, klachtenregeling, bemiddelingskosten en nog meer. Wij nodigen u als vraagouder uit, om in het belang van uw kind, zich kandidaat te stellen voor de oudercommissie. (meer informatie vindt u op onze website www.roodkapjemeerhoven.nl)

JaNeeMisschien later
Ondergetekende geeft hierbij opdracht tot bemiddeling ten behoeve van het voornoemde kind.
Bedankt voor uw aanvraag.


******** Na het versturen nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op ********Terug naar de inhoud