Cursussen/Bijeenkomsten - Gastouderbureau RoodkapjeMeerhoven

Laatste bewerking op 5 dec 2019
Ga naar de inhoud

Roodkapjemeerhoven is lid van KNGO, u kunt hier uw Certificaat Pedagogisch Component halen.
kijk op http://www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl/
 
Wij merken dat de Meldcode een belangrijk onderwerp is tijdens inspecties van de GGD. Als gastouder moet u op de hoogte zijn van de inhoud van de Meldcode en het stappenplan. Jaarlijks worden er tienduizenden kinderen mishandeld. Een grote fout die gemaakt wordt is dat gedacht wordt dat dit altijd zichtbaar is door blauwe plekken en botbreuken. Maar ook zeker verwaarlozing en emotionele mishandeling zijn vormen van mishandeling die niet op het eerste oog zichtbaar zijn, maar niet minder bedreigend voor de kinderen. Ook al bent u ervan overtuigd dat uw gastkinderen niet met kindermishandeling in welke vorm dan ook in aanraking komen. Het kan wel zijn dat u bijvoorbeeld signalen oppikt bij vriendjes die komen spelen of buurtkinderen.

Als gastouder moet u op de hoogte zijn van de inhoud van de Meldcode en het stappenplan. Al is het niet voor uw eigen gastkinderen, dan wel ter bescherming van andere kinderen om u heen. En mocht u dat nog niet belangrijk genoeg vinden bent u na het bezoeken van deze avond in ieder geval zelf goed voorbereid op een eventuele inspectie van de GGD. Tijdens deze avond krijgt u informatie over de Meldcode en de vormen van kindermishandeling, wat te doen met het niet-pluis-gevoel, de signalenlijst enz.


Kinderen en Emoties

Opvoeden is ruimte geven aan emoties en grenzen aan gedrag.
Kinderen zitten vol emoties. Deze emoties hebben invloed op hun gedrag. Als opvoeder wilt u graag dat een kind zichzelf mag zijn
en ook dat het rekening houdt met zijn omgeving. Maar hoe pakt u dat nou aan?

In deze afwisselende en prettige workshop krijgt u informatie over hoe dat nou zit met kinderen en emoties als boosheid, angst en
verdriet. Waarom hebben we eigenlijk emoties? Waarom zijn ze zo belangrijk en wat moeten kinderen nog leren? En vooral, wat
kunt u als (gast)ouder doen om uw kind daarbij te helpen? Deze workshop biedt u een aantal concrete tips die u direct kunt
toepassen als (gast)ouder!


Kind en Echtscheiding


Jaarlijks komen tienduizenden kinderen in aanraking met een scheiding van de ouders. “En ik dan?” heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen die hiermee geconfronteerd worden. Heel hun wereld staat op z’n kop. Ze krijgen te maken met twee huizen, mogelijke nieuwe partners, ruzies tussen beide ouders enz.
Wij zijn van mening dat niet alleen kinderen begeleiding hierin nodig kunnen hebben, maar ook een stukje bewustwording voor volwassenen over wat hun gedrag teweeg kan brengen bij kinderen.
Deze avond wordt er onder andere aandacht besteed aan:

- de betekenis/impact van een scheiding voor een kind (verschillende leeftijdsfasen);
- wat een kind tijdens en na een scheiding nodig heeft van zijn ouders en van anderen om zich heen;
- de do's en don’ts voor scheidende/gescheiden ouders;
- nieuwe partners/stiefouderschap;
- samengestelde gezinnen;
- communicatie tussen gescheiden ouders;
- vechtscheiding;
- rol opa en oma;


BrandveiligheidOp deze avond zal aandacht worden geschonken aan brandveiligheid en ontruiming in en rond de woning.
Natuurlijk zal de avond afgestemd zijn op gastouderopvang. Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn:

·         Wat is brand en hoe kunt u brand bestrijden
·         Blusmiddelen en blustechnieken
·         Ontvluchten uit de woning
·         Preventieve maatregelen
·         Brandgevaarlijke situaties

Deze avond wordt gegeven door Hans Peters.
Hans is jarenlang brandweercommandant geweest in de gemeente Horst aan de Maas en kan terugzien op meer dan 35 jaar brandweerervaring.
Hierdoor kan hij een interessant verhaal vertellen, gestoeld op veel praktijkervaring.


Handen SchoonDeze avond wordt verzorgd georganiseerd in samenwerking met GGD Brabant Zuidoost. Kinderen lopen meer risico op het krijgen van infectieziekten. De meeste ziekteverwekkers worden via handen verspreid. Door regelmatig handen te wassen wordt het risico verkleind.

Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd hoe de hygiëne binnen uw huis te vergroten en de kans op verspreiding van ziekteverwekkers te verkleinen.
U gaat ook handen wassen met een lotion waarna zichtbaar wordt (met UV lamp) of de handen goed gewassen zijn.Autisme

Tijdens deze informatie avond krijgt u kennis over alle vormen van autisme. Met autisme worden alle autisme spectrum stoornissen (ASS) bedoeld.
Een autismespecialiste/ervaringsdeskundige gaat vertellen over het omgaan met autisme in het dagelijkse leven.
Zij probeert de deelnemers door een autibril te laten kijken en wil graag haar ervaring delen. Ook krijgt u antwoord op vragen als:

Wat maakt dat jongeren met autisme zo bijzonder zijn en zo bijzonder kunnen reageren?
Wat is anders en wat werkt anders als je autisme hebt?

Verder krijgt u mogelijke handvatten en tips en is er beeldmateriaal te zien over jongeren met autisme.


Thema “Leer je kind zien door te kijken”:Onze kinderen geven de hele dag signalen.  Door hoe ze zich gedragen, door wat ze zeggen, door wat ze niet zeggen, door hun houding. Deze signalen geven ons informatie over of een kind lekker in zijn/haar vel zit of niet, maar ook of ze pijn hebben of niet, dat ze onzeker zijn. Als je deze signalen leert zien kan je daar adequater en makkelijker op inspelen en je kind of het kind waarmee je werkt makkelijker begrijpen en daardoor beter ondersteunen of begeleiden.


Nieuw:  Thema “Lerend Netwerken”

Bijeenkomst van gastouders onderling. Doel is om van elkaar te leren en daardoor de kwaliteit van de opvang te vergroten. Gastouders vertellen elkaar over hun ervaringen en met welke vragen en problemen zij in aanraking komen. Gastouders geven elkaar tips en proberen om samen oplossingen te vinden.


VVE programma “KIKI”Het uitgangspunt van Kiki is kansen te grijpen en creëren. Kiki is speciaal ontwikkeld voor gastouders en pedagogisch medewerkers werkzaam in de kleinschalige kinderopvang. Kiki biedt de mogelijkheid; gastouders door middel van deze training nog meer te professionaliseren. Het volgen van de Kiki trainingen zorgt voor nog meer professionaliteit, kwaliteit en hiermee voldoet u gelijk aan de eisen die de convenantpartijen stellen aan de gastouderopvang. Na het volgen van de trainingen bent u gecertificeerd Kiki gastouder en ontvangt u een certificaat en Kiki deurbordje. Grijp de kans u zelf in het licht te zetten en met nog meer passie en kwaliteit u persoonlijk te ontwikkelen.


Thema “Hoog sensitieve/Hoogbegaafde kinderen”


Er zijn ouders die zich afvragen of hun kind gewoon slim is of heel slim. Slimme kinderen hebben vaak een andere benadering nodig dan andere kinderen. Maar hoe doet u dat? Hoe kunt u een hoogbegaafd kind herkennen? Waar liggen de behoeften in de opvoeding en binnen het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen? Daarnaast zal er ook een deel van de avond informatie gegeven worden over hooggevoelige kinderen. Er wordt ingegaan op hoe u hooggevoelige kinderen kunt herkennen, hoe u ze beter kunt begrijpen en hoe u kunt inspelen op hun behoeftes.


Op niveau Talentbegeleiding

Thema “De niet pratende peuter”Tijdens deze workshop wordt de normale spraak- en taalontwikkeling besproken. Daarnaast wordt uitleg gegeven over taalontwikkelingsstoornissen. Hoe kun je deze herkennen? Vervolgens worden een aantal handvatten en tips gegeven om de spraak- en taalontwikkeling van het jonge kind te stimuleren.

Dit alles gebeurt middels een stukje theorie, maar ook interactief door korte opdrachten en filmpjes. Daarnaast is er de mogelijkheid om samen in gesprek te gaan en vragen te stellen.
De workshop wordt gegeven door medewerkers van Kentalis, werkzaam in de vroegbehandeling voor jonge kinderen waarbij sprake is van een taalontwikkelingsstoornis, doof/slechthorendheid en/of stoornis in het autismespectrum die specifiek leidt tot een communicatieve beperking; al dan niet in combinatie met een lager non-verbaal intelligentieniveau.
Terug naar de inhoud