Downloads - Gastouderbureau RoodkapjeMeerhoven

Laatste bewerking op 5 dec 2019
Ga naar de inhoud

 Kunt u de downloads niet openen?

  Met dit gratis te downloaden programma kunt u eenvoudig PDF bestanden openen.
  Dit programma is gratis en virusvrij.Inhoudsopgave Downloads

1. Algemeen
2. Handleidingen en Protocollen
3. Formulieren
4. Sociale kaarten


1. Algemeen

Algemene Voorwaarden Gastouderbureau Roodkapje
Via deze link kunt u onze Algemene Voorwaarden inzien.

2. Handleidingen en Protocollen

Handleiding internetapplicatie – facturering op contractbasis
Via deze link kunt u de handleiding internetapplicatie voor vraagouders downloaden

Handleiding internetapplicatie – facturering op basis van maandstaten
Via deze link kunt u de handleiding internetapplicatie voor vraagouders en gastouders downloaden.

Pedagogisch beleidsplan
Via deze link kunt u ons Pedagogisch Beleidsplan inzien.

Meldcode Kindermishandeling
Via deze link kunt u de samenvatting Meldcode Kindermishandeling inzien.
Via deze link kunt u de Meldcode Kindermishandeling inzien. (volledige versie)
Via deze link kunt u inzien Signalen die kunnen duiden op mogelijk geweld- of zedendelict door een collega

Protocol Veilig slapen
Via deze link kunt u ons Protocol Veilig Slapen inzien.

Protocol geneesmiddelenverstrekking
Gebruikt uw oppaskind medicatie? Dan hoort u bij aanvang van de oppasdag, samen met de vraagouder, het medicatieformulier in te vullen. Zorg dat u altijd een origineel van dit formulier achter de hand houdt. U kunt het origineel kopiëren of bij Roodkapje een nieuwe aanvragen.
Via deze link Protocol Geneesmiddelenverstrekking.

Protocol rookmelders
Hierin kunt u precies lezen waar de rookmelders moeten hangen.
Via deze link Protocol Rookmelders.

Protocol vervoer gastkinderen

3. Formulieren

 
10 Ongevallen- afspraken protocol
 
Voor elk contract moet er een ingevuld exemplaar van dit document op de oppaslocatie aanwezig zijn. Zodat u weet wie u moet bellen mocht er iets gebeuren.
 
 
 
11 Verklaring pedagogisch beleid, protocol kindermishandeling en veilig slapen
 
Dit is een verklaring die u tekent wanneer u alle protocollen goed hebt doorgelezen. Dit bent u verplicht als gastouder.
 
 
 
12 Verklaring vervoer gastkinderen
 
Lees eerst het protocol vervoer goed door.  
Wanneer u op pad gaat met de kinderen, behoort de vraagouder dit goed te keuren en schriftelijk vast te leggen. Daarom behoort u in het bezit te zijn van een ondertekende verklaring vervoer gastkinderen.
 
 
 
13 Verklaring buik/zij slapen-inbakeren
 
Lees eerst het protocol veilig slapen goed door. Mocht u hier vragen over hebben, kunt u de consulent€ raadplegen.
 
 
 
14 Achterwacht
 
Lees eerst de protocol achterwacht goed door. Indien voor u van toepassing. Hierin verklaart u dat er een achterwacht is indien u meer dan 4 kinderen tegelijkertijd opvangt.
 
 
 
15 Medicatieformulier
 
Lees eerst het protocol medicatie goed door.
Gebruikt uw oppaskind medicatie? Dan hoort u bij aanvang van de oppas-dag, samen met de ouder het medicatie formulier in te vullen. Zorg dat u altijd een exemplaar van dit document in uw gastouder map heeft zitten.
 
 
16 Ongevallenregistratieformulier
 
Dit formulier dient ingevuld te worden wanneer er een (bijna) ongeval heeft plaatsgevonden. Zo kunt u registreren of er gevaarlijke situaties in uw woning aanwezig zijn. Dit kan worden meegenomen in de jaarlijkse risico inventarisatie. Een kopie van dit ingevulde formulier moet u tijdens een bezoek van de consulent(e) verstrekken.
 
 
 
4. Sociale kaarten

Er is per provincie een sociale kaart opgesteld, hierop staan de belangrijkste adressen en nummers van instanties waar u mee te maken kunt hebben in de kinderopvang. Zorg dat u een recente kaart in uw gastouder map heeft zitten.
 
 Terug naar de inhoud