FAQ - Gastouderbureau RoodkapjeMeerhoven

Laatste bewerking op 5 dec 2019
Ga naar de inhoud


 FAQ | Veelgestelde vragen

 Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen met betrekking tot kinderopvang en subsidies. Mocht u een andere
 vraag hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Via de mail:  info@roodkapjemeerhoven.nl
 of telefonisch: T 040-291 22 33Vraagouder:            

Ik ben vraagouder en mijn gastouder past bij mij op. Nu sta ik met mijn adres vermeld in het landelijk register kinderopvang en daar ben ik helemaal niet blij mee. Kan ik ergens een klacht indienen?
Ja dat kunt u zeker. Vraag- en gastouders die een klacht willen indienen tegen vermelding van hun persoonlijke gegevens in het Landelijk Register Kinderopvang, kunnen daarvoor terecht bij het College ter Bescherming van Persoonsgegevens. Uw klacht(en) kunt u dan richten tot: College Bescherming Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG (telefoon: 070 8888 500, fax: 070 8888 501)

Hoe bereken ik de oppasuren per maand per kind?
Oppasuren per week vermenigvuldigen met 52 weken. Deze uitkomst delen door 12 maanden.

Hoe bereken ik mijn werkuren per week?
In uw arbeidsovereenkomst staan meestal uw wekelijkse werkuren genoemd. Ook onbetaald overwerk mag hier in meegenomen worden. AIs dit bij u niet het geval (nul-urencontract, flexcontract, zelfstandige), kijkt u dan verder hieronder bij de veelgestelde vragen.
Hoe werkt die 140%/70% regel?
Bepaal het aantal uren per maand dat u werkt en dat uw toeslagpartner werkt. Kies hiervan de laagste. Dit noemen we WERKUREN.
Gaat uw kind naar de dagopvang (uw kind is 0-4 jaar)? Dan recht op 140% x WERKUREN voor dit kind.
Gaat uw kind naar BSO (uw kind is 4 jaar of ouder)? Dan recht op 70% x WERKUREN voor dit kind.

Ik ben zelfstandige – hoe bepaal ik mijn werkuren?
Belastingdienst heeft hier nog geen oplossing voor. U moet dit zo goed mogelijk inschatten!
U heeft als zelfstandige ondernemer recht op zelfstandigenaftrek ! Dat is een flinke aftrekpost. Vraag uw boekhouder !
Ik heb een eenmanszaak en mijn partner werkt met mij mee in mijn zaak. Hoe bepaal ik zijn/haar werkuren?
Hier moet u de werkuren nemen zoals deze ook gelden voor de meewerkaftrek. Heeft uw partner een reële arbeidsbeloning voor de gewerkte uren? Dan neemt u de gewerkte uren waarvoor hij/zij een arbeidsbeloning krijgt. Wij adviseren u hierover contact op te nemen met uw boekhouder.
Mijn partner werkt mee in mijn BV. Wat zijn zijn/haar werkuren?
De werkuren die worden verloond via uw salarisadministratie.

Ik heb wisselende diensten / flexcontract / nulurencontract

Belastingdienst heeft hier nog geen oplossing voor. U moet dit zo goed mogelijk inschatten!
Als in de loop van het jaar blijkt dat deze inschatting niet goed is, kunt u deze met terugwerkende kracht nog wijzigen bij de belastingdienst.
Ik werk alleen buiten schooltijden van mijn kinderen en mijn kinderen gaan naar de basisschool, dus vallen onder BSO bij de gastouder. Ik heb maar recht op 70%, maar dat is dus niet voldoende.
Dit is gemeld bij de belastingdienst, maar zij hebben hier nog geen oplossing voor.
Ik ben student, wat zijn mijn werkuren?
Hierbij geldt: inschatten hoeveel tijd men kwijt is met de studie. Er worden echter geen uren gekoppeld! Dus hier geldt: maximaal 230 uur per maand per kind voor alle opvangsoorten samen.
Ik wil meer oppasuren afnemen dan het berekende maximum voor de kinderopvangtoeslag. Wat betekent dit?
U zult voor de uren BOVEN het maximum geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. De belastingdienst zal achteraf controles uitvoeren. Indien u toch kinderopvangtoeslag aanvraagt voor de uren boven uw maximum, zult u terug moeten betalen. U kunt natuurlijk wel deze extra uren mee laten lopen in de betalingen via Roodkapje. Als Roodkapje de wijziging aan de belastingdienst doorgeeft, zal Roodkapje wel MAXIMUM daarvoor aanhouden.

Hoe bereken ik mijn toetsingsinkomen?

Uitgebreide uitleg staat op www.toeslagen.nl : hierop vindt u een rekenhulp waarmee u nauwkeurig uw toetsingsinkomen kunt berekenen.
Samenvatting:
Heeft u aangifte inkomstenbelasting gedaan? Dan neemt u het verzamelinkomen over van uw laatste aanslag IB (rekening houdend met belangrijke wijzigingen in 2012, bijvoorbeeld salarisverhoging, bonus, lease-auto etc.). Anders neemt u 13 x uw maandinkomen. Als u een dertiende maand krijgt uitbetaald, neemt u 14 x uw maandinkomen. Een eventuele bonus moet u hier bijtellen.

LET OP: uw toetsingsinkomen wordt door de belastingdienst gebruikt voor alle toeslagen samen.
Hoe komt het dat het toetsingsinkomen dat ik nu bereken lager is dan het toetsingsinkomen dat Roodkapje vorig jaar gebruikte?
Roodkapje heeft altijd het toetsingsinkomen ‘veilig’ bepaald. Dat betekent dat het eerder te hoog dan te laag werd ingeschat om te voorkomen dat er later kinderopvangtoeslag terugbetaald zou moeten worden. Een wijziging in het toetsingsinkomen heeft nu ook direct gevolg voor uw andere toeslagen. Daarom is het belangrijk dat het zo nauwkeurig mogelijk wordt ingeschat. Dan wordt uw huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag ook zo nauwkeurig mogelijk berekend.
Wie is mijn toeslagpartner?
Op www.toeslagen.nl vindt u een stappenplan waarmee u kunt bepalen of u een toeslagpartner heeft en zoja, wie dit is. Uw toeslagpartner is in ieder geval degene die (op volgorde van belangrijkheid):
- uw fiscaal partner is;
- een samenlevingscontract met u heeft;
- een kind met u heeft (of uw kind heeft erkend);
- vorig jaar ook uw toeslagpartner was en met u samenwoont;
- uw pensioenpartner is;
- met u samen een woning bezit en met u hoofdelijk aansprakelijk is voor de hypothecaire schuld hiervoor.
- u woont samen met bijvoorbeeld broer/zus/vriend/vriendin en voldoet aan de volgende voorwaarden:
- u woont langer dan 6 maanden op hetzelfde adres;
- u voert een gezamenlijke huishouding
- u bent beiden ouder dan 18 jaar.
Voor uitzonderingen en andere gevallen: zie www.toeslagen.nl
Waarom heb ik mijn DigiD gegevens soms nodig voor Roodkapje?
Als u ervoor kiest om Roodkapje de wijziging voor de kinderopvangtoeslag door te laten geven aan de belastingdienst, moeten wij samen met u inloggen met uw DigiD-gegevens. Indien u kiest om vanwege privacy-redenen deze informatie niet met Roodkapje te delen, kunt u zelf uw wijziging doorgeven aan de belastingdienst via www.toeslagen.nl
Hoe moet ik mijn gegevens doorgeven aan de belastingdienst?
Ga naar www.toeslagen.nl en log in met uw DigiD-gegevens. U komt dan op een eigen stukje over UW toeslagen. Dit heet ‘Mijn Toeslagen’. Dit is vrij logisch en overzichtelijk opgebouwd, u moet hier gegevens over uw toetsingsinkomen en de kinderopvangtoeslag invullen (uren per kindje, gegevens gastouder, gegevens kinderdagverblijf).
Ik ben een Belg, kan ik ook via www.toeslagen.nl mijn wijzigingen doorgeven aan de belastingdienst?
Nee, u heeft geen DigiD en moet uw wijziging daarom op papier aanleveren bij de belastingdienst.
Hoe weet ik wat het LRKP-nummer van mijn gastouder is?
Deze kunt u opzoeken op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Zoek hier op categorie gastouder en dan op (meisjes)naam of postcode (van oppaslocatie!!) of woonplaats (van oppaslocatie!!).
De gegevens die bij mijn gastouder in het LRKP staan kloppen niet!
Geeft u dit zo spoedig mogelijk door aan uw consulent(e).
Ik heb geen DigiD. Wat nu?
U gaat naar www.digid.nl. Hier kunt u uw DigiD aanvragen. Daarna ontvangt u een activeringscode van de overheid, hiermee kunt u uw DigiD activeren.
Ik ben mijn DigiD gebruikersnaam en wachtwoord kwijt.
Gebruikersnaam en wacthwoord kwijt? U moet een nieuwe DigiD aanvragen via  www.digid.nl.
Alleen wachtwoord vergeten? Indien u ooit ‘wachtwoordherstel’ heeft geactiveerd in uw DigiD-gegevens, kunt u via digid.nl een nieuw wachtwoord aanmaken. Anders moet u een nieuwe DigiD aanvragen via www.digid.nl.  

Kan ik gastouderopvang ook buiten kantooruren plaats laten vinden?

Ja, gastouderopvang is niet gebonden aan kantoortijden.

Wie betaalt de leges die de gemeente in rekening brengt voor inschrijving of wijziging?
Deze kosten worden door de gemeente opgelegd aan de gastouder. Gemakshalve factureert de gemeente aan  het gastouderbureau. Het gastouderbureau berekent de kosten door aan de gastouder. De kosten verschillen per gemeente. De ene gemeente rekent geen kosten, de andere gemeente rekent honderden euro's. Er is veel weerstand tegen de hoge bedragen die sommige gemeentes berekenen, de kans bestaat dat deze kosten zullen worden gematigd in de toekomst.


Gastouder:

Ik pas geen vast aantal uren per week op, maar misschien een half jaar niet en dan een paar uur wel.
Kan ik toch in het landelijk register opgenomen worden?
Ja, mits u het EVC-certificaat gehaald heeft of al in het bezit bent van een diploma op de lijst en bij een gastouderbureau ingeschreven staat.

Ik pas maar op 1 adres op. Als dat bij de vraagouder is, moet dat dan beperkt blijven tot 3 dagen?
U doelt op de Regeling Dienstverlening aan Huis. Deze zegt dat hulp in huis (waaronder kinderopvang valt) van meer dan 3 dagen per week, wordt gezien als een dienstbetrekking. De vraagouder moet dan loonheffing gaan inhouden. Dat geeft een hoop gedoe. Om dit te voorkomen zou u niet meer dan 3 dagen per week bij die vraagouder moeten werken. Maar er is een ontsnappingsmogelijkheid: als u fiscaal kunt worden aangemerkt als ondernemer, geldt deze regeling niet. Professionele gastouders die er hun beroep van gemaakt hebben, kunnen heel goed fiscaal ondernemer zijn! Om zeker te zijn van uw zaak, kunt u een VAR aanvragen, een Verklaring Arbeids Relatie. Als u een VAR-Winst-Uit-Onderneming hebt, mag u meer dan drie dagen per week oppassen bij 1 vraagouder, zolang de VAR-verklaring geldig is (kalenderjaar). Vraag ernaar bij uw boekhouder of kijk op de site van de belastingdienst.

Ik heb zelf twee kinderen van 1 en 3 jaar en vang daarnaast drie kinderen op van 1, 4 en 6 jaar. Mag dit?
Ja. U mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen, daarbij worden eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld.
Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.

Ik wil me aanmelden als gastouder, heeft dat consequenties voor mijn bijstandsuitkering en mijn huursubsidie?
Ja, helaas. Omdat u gaat bijverdienen stijgt uw inkomen. Hierdoor krijgt u minder huursubsidie en uw bijstandsuitkering zal ook gekort worden.
Het voordeel van de subsidie wordt hierdoor minder of verdwijnt geheel.

Is de kinder EHBO cursus ook onderdeel van de opleiding?
Nee, dat staat apart. Maar voor elke gastouder is een officieel certificaat kinder EHBO volgens de normen van het Oranje / Rode Kruis verplicht.
Cursussen kinder-EHBO worden door ons gratis verzorgd. Elke gastouder zal deze moeten volgen. Dus ook al heeft u een diploma van de lijst en hoeft u daarom het opleidingstraject niet in, dan dient u toch nog een kinder EHBO cursus te volgen.

Hanteren jullie ook van die hoge kosten als ik wil overstappen naar een ander gastouderbureau?
Nee, gastouderbureau Roodkapje rekent geen overstapkosten.


Terug naar de inhoud