Gastouderopvang en keuze - Gastouderbureau RoodkapjeMeerhoven

Laatste bewerking op 5 dec 2019
Ga naar de inhoud
GASTOUDEROPVANG IN VERSCHILLENDE VORMEN

Ouders hebben de keus uit 3 verschillende vormen van gastouderopvang.

Gastouderopvang kan plaatsvinden bij de ouders thuis, bij een andere ouder of bij de gastouder thuis. In overleg met de gastouder kan er flexibele opvang geboden worden. Hieronder leest u meer over de voor- en nadelen van iedere vorm.  Gastouderopvang is ook goedkoper en vaak flexibeler dan een kinderdagverblijf. Als u gebruik maakt van een gastouder die in het Landelijk Register Kinderopvang staat dan heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Daarnaast zijn er wettelijke vereisten waar aan moet worden voldaan en die verschillen per vorm, evenals de tarieven. Bij alle verschillende vormen heeft de ouder(s) recht op kinderopvangtoeslag. In 2019 is dit maximaal kinderopvangtoeslag € 6,15 per kind per uur afhankelijk van het gezamenlijk inkomen van de vraagouder(s) (berekening toeslagen)


toeslag aanvragen altijd binnen 3 maanden na de start

Hieronder staan de verschillende mogelijkheden beschreven.

1. Opvang bij een gastouder thuis
Voordelen: De kinderen worden opgevangen in een huiselijke omgeving. De ouder betaalt per kind per uur en kan kiezen voor een gastouder (kan ook een  familielid zijn) die ook andere kinderen opvangt, maar dit hoeft niet. Bij ziekte of vakantie van de gastouder hoeft u niet door te betalen. Tenzij er samen iets anders wordt afgesproken.  

2. Opvang bij de ouders thuis voor eigen en andere kinderen
Bij deze vorm van opvang hebben de ouder(s) de luxe van een gastouder (kan ook een familielid zijn) aan huis. Dit kan praktisch zijn indien u in wisselde diensten werkt. U kunt deze gastouder ook eventueel delen met andere ouders om de kosten te delen.

Voordelen: De ouder(s) betalen per kind per uur, bij ziekte of vakantie van de gastouder hoeven zij niet door te betalen, tenzij anders afgesproken. Er zijn ook eventueel kinderen uit andere gezinnen waar de eigen kinderen mee kunnen spelen. Het is veelal beter betaalbaar dan privé-opvang aan huis.

Voorwaarden: De gastouder doet niets anders dan kinderen opvangen, dus geen boodschappen of schoonmaakwerkzaamheden. Ouder(s) dienen de gastouder de mogelijkheid te geven om ook kinderen uit andere gezinnen op te vangen in uw woning op de dagen dat hij/zij uw kinderen opvangt.
 
Ouders dienen rekening te houden met een langere opzegtermijn van twee maanden, zodat de gastouder de tijd heeft om een nieuw opvangadres te vinden.

3. Privé-opvang aan huis voor alleen eigen kinderen
a) Door een gastouder tot en met 3 dagen per week (regeling dienstverlener aan huis)
b) Door een familielid
c) Door een gastouder vanaf 4 dagen per week (in loondienst met arbeidsovereenkomst)
d) Door een gastouder als ZZP-er

a) Voordelen: Dit is de meest luxe vorm van kinderopvang. Ouder(s) hebben een eigen gastouder aan huis waar zij zelf afspraken mee maken over werktijden, werkzaamheden en dagindeling. Zo kunnen zij bijvoorbeeld afspreken dat het huis is schoongemaakt, de boodschappen zijn gedaan en het eten is gekookt als de ouder(s) thuis komen. Zo houden zij meer quality-time over voor hun gezin.

  • De regeling dienstverlening aan huis is in principe in het leven geroepen om zwart werken tegen te gaan. Het is met name bedoeld voor dienstverlening die in en om het huis verzorgd wordt. Denk hierbij aan de tuinman, de huishoudelijke hulp, iemand die de honden uitlaat, en dus ook de kinderoppas.  

Voorwaarden: De oppas valt onder de “Regeling huispersoneel”. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
De opvang (per oppas) is maximaal drie dagen per week, ongeacht het aantal uren per dag. Dit moet u vooraf afspreken en bedraagt per uur minimaal het wettelijk minimumloon.  
Een vakantietoeslag van 8%. Dit kan een eenmalige storting zijn of kan meteen in het uurtarief worden meegenomen.
De oppas heeft recht op vakantie-uren, 4 maal de overeengekomen arbeidstijd per week, volgens de wet arbeid en zorg.  
Bij ziekte van de oppas betaalt u 70% van de overeengekomen uren en salaris wat is overeengekomen.
Maximaal 6 weken doorbetaling bij ziekte, Dit ziekengeld is minstens 70% van de overeengekomen uren en salaris wat is overeengekomen.
Gastouder heeft recht op een veilige en gezonde werkomgeving. U heeft namelijk te maken met een werkgever in de zin van de Arbowet, die daarvoor moet zorgen.
Gastouder draagt zelf zorg voor de belastingafdrachten.
 
Dit uurtarief is ongeacht het aantal op te vangen kinderen.
Dit uurtarief is exclusief onze bureaukosten.

Wie werkt volgens de Regeling dienstverlening aan huis is geen gewone werknemer. Zo kan de particuliere opdrachtgever uw arbeidsovereenkomst opzeggen zonder daarvoor toestemming te vragen aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De dienstverlener kan dus zonder ontslagvergunning worden ontslagen. De particuliere werkgever moet wel de afgesproken opzegtermijn in acht nemen.

De dienstverlener aan huis is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen omdat er geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, de dienstverlener is dus niet verzekerd voor de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW). De dienstverlener heeft ook geen recht op deze uitkeringen. Wel kan de dienstverlener zich vrijwillig verzekeren bij het UWV.

Meer informatie over de Regeling dienstverlening aan huis vindt u op de site http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/welke-regels-gelden-er-voor-dienstverlening-aan-huis.html
 
b) Door een familielid
Pluspunten:
• Ouder(s) hebben bij ziekte of vakantie geen doorbetalingsplicht, tenzij anders afgesproken.
• De gastouder is een bekende voor uw kind.
• U kunt per kind en per uur betalen.
 
Voorwaarden:
• Het familielid dient als gastouder geregistreerd te zijn in het LRKP.
• Het uurtarief is vanaf € 4,55 per kind per uur.
 
c) Door een gastouder vanaf 4 dagen per week
De belangrijkste verschillen tussen deze vorm van gastouderopvang en privé-opvang tot en met 3 dagen per week is dat de ouder(s) meer administratieve verplichtingen hebben, er ontstaat een werkgever-werknemer situatie, dus de gastouder komt bij de ouder(s) in loondienst met alle daaraan verbonden verplichtingen naar de belastingdienst.
 
Wij adviseren daarom om te kiezen uit opvangvorm 2.
Indien er toch behoefte is aan meer dan 4 dagen opvang per week  aan huis, maak dan een combinatie van 2 gastouders aan huis, die afzonderlijk niet meer dan 3 dagen aan huis de opvang verzorgen. Wordt er toch gekozen voor een gastouder aan huis voor meer dan 4 dagen per week dan zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing :

Voorwaarden:
  • De gastouder heeft recht op  minimaal 4 weken doorbetaalde vakantie per jaar.
  • Bij ziekte van de gastouder, hebben de ouder(s) maximaal 104 weken doorbetalingsplicht tegen  
    70% van het laatstverdiende loon.
  • Het uurtarief is: minimum uurloon + 8% vakantiegeld + 16,69% werkgeverslasten ongeacht het aantal op te  
    vangen kinderen.
  • Maandelijks heeft de ouder(s) de verplichting om aangifte loonheffingen te doen. Dit kan ook  
    worden uitbesteden aan een administratiekantoor.  
  • Er zal een arbeidsovereenkomsten moeten worden opgesteld welke niet zomaar tussentijds  
    kan worden beëindigd. De gastouder kan maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten   
    aangeboden krijgen.
  • Indien gastouder ingeschreven is in het LRKP dan kan vraagouder subsidie aanvragen, maar dan moet de uitbetaling wel via het gastouderbureau lopen en bent u ook bureaukosten verschuldigd.

d) Door een gastouder als ZZP-er
 
Wanneer de gastouder voldoet aan de criteria voor een ZZP-status kan ook worden afgezien van de regeling Dienstverlening aan Huis. De vraagouder huurt dan in feite de ZZP-er in waardoor er geen sprake kan zijn van een dienstverband maar van een overeenkomst van opdracht. Indien de ZZP-er is ingeschreven in het LRKP register hebben de ouders ook recht op kinderopvangtoeslag. Er is geen gezagsverhouding tussen vraag- en gastouder, dus er kan gewoon gewerkt worden met uren x tarief.
 
Pluspunten:
o   Ouders hebben een oppas aan huis alleen voor hun eigen kinderen
o   Ouder(s) hebben bij ziekte of vakantie geen doorbetalingsplicht
o   ZZP-er werkt geheel zelfstandig en er is geen sprake van een arbeidsrelatie

Voorwaarden:
o    De ZZP-er dient als gastouder geregistreerd te zijn in het LRKP.
o    U kunt per kind per uur betalen exclusief onze bureaukosten.
o    Er is geen gezagsverhouding tussen vraag- en gastouder.

Tip voor de gastouder:
u kunt eigenlijk zelf weten welke afspraak u met de vraagouder maakt. Als u kiest voor "aantal kinderen x uren x tarief" en u vangt 3 kinderen op, dan heeft u dus een uurloon van 3 x 6,15 = € 18,45.

Is er sprake van 1 kind, dan kiest u voor het minimumloon van € 10,35 per uur. Tussen gastouder en vraagouder bestaat veel contractsvrijheid in dit verband. Kwestie van samen goed afspreken.     


Voor meer informatie zie www.easyaccounts.nl  


Terug naar de inhoud