Privacyverklaring - Gastouderbureau RoodkapjeMeerhoven

Laatste bewerking op 5 dec 2019
Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

 
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens, zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
 

Uw privacy rechten binnen Gastouderbureau Roodkapje Meerhoven
 
Gastouderbureau Roodkapje Meerhoven respecteert de privacy van alle websitebezoekers. De gegevens die u op deze website achterlaat worden dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende worden de gegevens door Roodkapje Meerhoven niet aan derde verstrekt. Behalve in die gevallen dat Roodkapje Meerhoven hiertoe verplicht is op grond van wettelijke bepalingen. Denk daarbij aan de gegevens die Roodkapje Meerhoven (als gastouderbureau) aan gemeente, GGD of Belastingdienst moet verstrekken in verband met verplichtingen voortvloeiend uit de wet kinderopvang.
 
 
Gegevensuitwisseling op de website is bovendien versleuteld met een SSL-certificaat. Hoe Gastouderbureau Roodkapje Meerhoven omgaat met uw persoonsgegevens is vastgelegd in het document ‘Uw privacy binnen ons bedrijf’.
 

 
Uw rechten
 
Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u het recht daarover geïnformeerd te worden. Daarnaast heeft u recht op inzage, rectificatie en het aantekenen van bezwaar. Meer informatie over uw rechten, leest u in het document ‘Uw privacy binnen ons bedrijf’.
 

 
Website en cookies
De website van Gastouderbureau Roodkapje Meerhoven, die u nu bezoekt, is beveiligd. De persoonsgegevens die u via de website of per e-mail aan Gastouderbureau Roodkapje Meerhoven verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel, zoals het reageren op informatievragen. Na afhandeling van uw verzoek worden deze gegevens verwijderd. Daarnaast maakt Gastouderbureau Roodkapje Meerhoven gebruik van cookies. Meer informatie over cookies leest u in het document ‘Cookiestatement’.
 

Contact
Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor Gastouderbureau Roodkapje Meerhoven en de met haar verbonden handelsnamen, de verantwoordelijke is.
 
 
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot uw privacy dan kunt u contact opnemen met Gastouderbureau Roodkapje Meerhoven
 
e-mail: info@roodkapjemeerhoven.nl
Terug naar de inhoud